Όροι Χρήσης

Πνευματικά δικαιώματα
Η ιστοσελίδα www.fytikakallyntika-rosepetals.gr είναι  διαδικτυακός τόπος της εταιρείας με τηνεπωνυμία «
SAS-2010» με δ/νση: Bulgaria, Sofia 1404, zh.k. Gotse Deltsev 241, tel. +3592 8587545. Όλο το περιεχόμενο που αναρτάταιαπό την εταιρεία, ονόματα, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα, εμπορικάλογότυπα και γραφιστικά, αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα αποκλειστικήςιδιοκτησίας του ηλεκτρονικού καταστήματος και προστατεύονται από την ελληνικήκαι διεθνή Νομοθεσία περί Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων και ΑθέμιτουΑνταγωνισμού.

Εισαγωγή

Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία ή διευκρίνιση σχετικά με τουςόρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης ή για σχόλια και παράπονασχετικά με την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο mail info@rosepetals.gr ή  στον αριθμό τηλεφώνου 6934060328.
Πριν κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχουμεμέσω αυτού, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και νασυμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση τουηλεκτρονικού μας καταστήματος και των ιστοσελίδων που περιέχει, οι οποίοι δεσμεύουνόλους τους επισκέπτες και χρήστες του. Ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπουαποδέχεται αυτόματα τους παρόντες Όρους, εφόσον επιλέξει να εγγραφεί ως μέλοςαυτού. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματός και των υπηρεσιών πουπροσφέρουμε, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω Όρων από τουςχρήστες/επισκέπτες. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί μετους Όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.
Κάθε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με δική τουαποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ναθεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τουςχρήστες/επισκέπτες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

Τροποποιήσεις όρων/υπηρεσιών
To www.fytikakallyntika-rosepetals.gr έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίησηνα αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες Όρους μονομερώς,σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση του, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόνκείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεσπίσειειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται ως ένα ενιαίο σύνολο με τουπαρόντες γενικούς Όρους χρήση. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων,δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το www.fytikakallyntika-rosepetals.gr τωνδικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δεν συνεπάγεταιπαραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση Όρου. Το www.fytikakallyntika-rosepetals.gr δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων πουοφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί, πυρκαγιές,πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ.
Το
 www.fytikakallyntika-rosepetals.gr δικαιούται ακόμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίησηνα μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώςκαι να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του.Μπορεί επίσης να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να παρεμποδισθεί η λειτουργία τουπαρόντος δικτυακού τόπου από λόγους που διαφεύγουν τον έλεγχο ή την βούληση του www.fytikakallyntika-rosepetals.gr.

Γενικά
Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά γιανόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του απότρίτους, ο δε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τοννόμο και τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις πουμπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν (δικτυακό τόπο), ή ναεπηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από το
 www.fytikakallyntika-rosepetals.grμέσω αυτού.
Ο παρών δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτούαπευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τονχρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Το
 www.fytikakallyntika-rosepetals.gr δεν φέρεικαμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου αυτού καιχρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητατων εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών.
Το www.fytikakallyntika-rosepetals.gr
 καταβάλλεικάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα καισαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του παρόντος δικτυακούτόπου. Το www.fytikakallyntika-rosepetals.gr όμως δενεγγυάται, ούτε ευθύνεται έναντι των χρηστών/επισκεπτών, για την ασφάλεια και τοπεριεχόμενο του δικτυακού τόπου. Οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακούτόπου αποδέχονται την αδυναμία του www.fytikakallyntika-rosepetals.gr να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου του και τωνυπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, το www.fytikakallyntika-rosepetals.gr δενεγγυάται ότι, η χρήση από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου, πληροφοριών,στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενό του, δεν προσβάλλουνδικαιώματα τρίτων.

 

 

Προσωπικά ΔεδομέναΣτο fytikakallyntika-rosepetals θέλουμε να γνωρίζεις και να έεις έλεγχο στο ποια δεδομένα μοιράζεσαι μαζί μας και στο τι κάνουμε εμείς με αυτά. Το κείμενο αυτό (το οποίο ονομάζεται Πολιτική Απορρήτου) εξηγεί με απλά λόγια αλλά και σαφήνεια τι δεδομένα συλλέγουμε και πως τα χρησιμοποιούμε. Σκοπός του είναι να σε βοηθήσει να αποφασίσεις ποια δεδομένα θες να μοιράζεσαι μαζί μας και με ποιο τρόπο.

Παρακάτω ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση στα σημαντικότερα σημεία της πολιτικής απορρήτου, προτείνουμε όμως να διαβάσεις ολόκληρο το κείμενο.
  • Όταν χρησιμοποιείς το fytikakallyntika-rosepetals — ακόμα και χωρίς να αγοράσεις κάποιο προϊόν — λαμβάνουμε από εσένα προσωπικά δεδομένα όπως η διεύθυνση IP και ο τύπος της συσκευής που χρησιμοποιείς, χωρίς αυτά να σε ταυτοποιούν. Επιπλέον, επιλέγοντας να δημιουργήσεις λογαριασμό στο fytikakallyntika-rosepetals μοιράζεσαι μαζί μας τη διεύθυνση e-mail σου, τον αριθμό του κινητού σου, το ονοματεπώνυμο σου καθώς και στοιχεία της διεύθυνσης σου. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά για τη διασφάλιση του λογαριασμού σου καθώς και για να επικοινωνήσουμε μαζί σου για θέματα που σε αφορούν.
  • Στο fytikakallyntika-rosepetals θέλει να κάνει τις online αγορές σου καλύτερες. Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσεις στο λογαριασμό σου προϊόντα που σε ενδιαφέρουν.Χρησιμοποιούμε πληροφορίες από τα προϊόντα που αναζητάς, βλέπεις και αποθηκεύεις για να σου δείξουμε αποτελέσματα που μπορεί να σε ενδιαφέρουν περισσότερο καθώς και για να σε ειδοποιήσουμε για ευκαιρίες που μπορεί να σε ενδιαφέρουν.
  • Το fytikakallyntika-rosepetals παρέχει τη δυνατότητα δημόσιας επικοινωνίας. Οι αξιολογήσεις προϊόντων είναι δημόσιες και ορατές από όλους τους επισκέπτες του fytikakallyntika-rosepetals.
  • Μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σου μπορείς να επιλέξεις ποια δεδομένα θα μοιράζεσαι μαζί μας και να διαχειριστείς τις προτιμήσεις σου σχετικά με την επικοινωνία μας μαζί σου και τις προωθητικές ενέργειες.


Για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση σχετικά με την πολιτική αυτή, μη διστάσεις βα επικοινωνήσεις μαζί μας με ένα email στο info@fytikakallyntika-rosepetals.gr.

Δεδομένα που μας παρέχεις


Όλα τα δεδομένα που μας παρέχεις απαιτούνται απο τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε προκειμένου να λειτουργήσουν.

Στοιχεία Λογαριασμού

Δεν χρειάζεται να έχεις λογαριασμό για να χρησιμοποιήσεις ή να κάνεις κάποια αγορά από το fytikakallyntika-rosepetals. Εφόσον επιλέξεις να δημιουργήσεις ένα λογαριασμό θα σου ζητήσουμε τα παρακάτω στοιχεία :
  • Όνομα
  • Επώνυμο
  • Email
  • Σταθερό ή κινητό τηλέφωνο
  • Στοιχεία διεύθυνσης
  • Κωδικό σύνδεσης
Τα παραπάνω στοιχεία δεν εμφανίζονται δημόσια. Εμφανίζεται μόνο το όνομα σου όταν εσύ πραγματοποιήσεις σύνδεση με τον κωδικό, που μόνο εσύ γνωρίζεις. Δίνοντας τα παραπάνω στοιχεία μπορείς πολύ εύκολα να κάνεις τις online αγορές σου, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να συμπληρώνεις την φόρμα παραγγελίας. Επίσης μπορείς να παρακολουθείς την εξέλιξη της παραγγελίας σου καθώς και το ιστορικό όλων των παραγγελιών σου. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται και από εξειδικευμένο προσωπικό του καταστήματός μας για την αποστολή των προϊόντων της παραγγελία σας.

Επίσης μπορείς να επιλέξεις αν θελήσεις να λαμβάνεις ενημερώσεις από προσφορές και νέα του καταστήματός μας.

Στοιχεία αποστολής / Χρέωσης

Αν πραγματοποιήσεις μια αγορά μέσω του fytikakallyntika-rosepetals, θα σου ζητήσουμε τα στοιχεία τιμολόγησης και αποστολής των προϊόντων που θα αγοράσεις. Τα στοιχεία τιμολόγησης χρησιμοποιούνται για την έκδοση του παραστατικού απόδειξη ή τιμολογίου  και αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο από το fytikakallyntika-rosepetals στα οποία έχει πρόσβαση μόνο εξειδικευμένο προσωπικό του καταστήματός μας.

Για να μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σου, μοιραζόμαστε τα στοιχεία αποστολής με την εταιρεία μεταφορών, όπου θα σου παραδώσει τα προϊόντα σου.

Αν επιλέξετε πληρωμή με κάρτα, τα στοιχεία της κάρτας σας δεν αποθηκεύονται από το fytikakallyntika-rosepetals, καταχωρούνται στην φόρμα πληρωμής της συνεργαζόμενης τράπεζας.


Δεδομένα που λαμβάνουμε

Όταν χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες μας ή επισκέπτεσαι το κατάστημά μας, μπορεί να λάβουμε δεδομένα που σε αφορούν. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν κομμάτια πληροφορίας που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σου και τα οποία μας στέλνεις σε κάθε σου επίσκεψη. Χρησιμοποιούμε cookies για να μπορέσουμε να σου προσφέρουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και για να μετράμε τις επιδόσεις του fytikakallyntika-rosepetals και να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία για τη χρήση των υπηρεσιών μας. Οι περισσότεροι browsers αποδέχονται τα cookies αυτόματα, ωστόσο μπορείς να ελέγξεις τη συμπεριφορά του browser σου από τις ρυθμίσεις του. Έχε ωστόσο υπόψη σου ότι τα cookies είναι απαραίτητα προκειμένου να λειτουργήσει ο λογαριασμός σου, αν και δεν είναι απαραίτητα για κάθε χρήση του site.

Ιστορικό κίνησης

Όλες οι δικτυακές υπηρεσίες έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα που αποστέλλονται από τη συσκευή σου κατά την πλοήγησή σου στο internet. Έτσι και εμείς λαμβάνουμε δεδομένα από την πλοήγησή σου στο fytikakallyntika-rosepetals και από την αλληλεπίδρασή σου με τις λοιπές υπηρεσίες μας, ακόμα και αν δεν έχεις λογαριασμό fytikakallyntika-rosepetals. Για παράδειγμα, όταν επισκέπτεσαι μια σελίδα στο fytikakallyntika-rosepetals. Το σύνολο των δεδομένων αυτών το ονομάζουμε Ιστορικό Κίνησης.

Το Ιστορικό Κίνησης αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος και ο κατασκευαστής της συσκευής σου, ο τύπος του browser και του λειτουργικού συστήματός σου, η σελίδα που επισκέπτεσαι, η σελίδα που σε παρέπεμψε σε εμάς, οι όροι αναζήτησης που χρησιμοποίησες καθώς και τα cookies σου.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά για να εξασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες μας λειτουργούν με ασφάλεια και ταχύτητα, για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο που παρέχουμε και για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα του. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με δεδομένα που μας παρέχεις για να σου δείξουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο που πιθανόν θα σε ενδιαφέρει περισσότερο.

Πληροφορίες που μοιραζόμαστε με τρίτους

Το fytikakallyntika-rosepetals είναι φτιαγμένο για να κάνει τις online αγορές σου καλύτερες. Σε γενικές γραμμές δε μοιραζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα με τρίτους. Στις περιπτώσεις που το κάνουμε, το κάνουμε είτε με τη συγκατάθεσή σου, είτε επειδή είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, είτε επειδή πρέπει να συμμορφωθούμε με τους νόμους που ισχύουν.


Πάροχοι υπηρεσιών

Προκειμένου να σου προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, λαμβάνουμε με τη σειρά μας υπηρεσίες από εταιρείες που βρίσκονται στην Ε.Ε. και τις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα πως οι χρήστες μας χρησιμοποιούν το fytikakallyntika-rosepetals και χρησιμοποιούμε δίκτυα δεδομένων τρίτων για να διασυνδέσουμε τις υποδομές μας με το internet. Μπορεί να μοιραστούμε προσωπικά σου δεδομένα με κάποιους από αυτούς τους παρόχους, κατά τρόπο όμως που συμβαδίζει με την Πολιτική μας και πάντα με τη δέσμευση ότι τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο με τρόπο που εμείς θα υποδείξουμε. Επίσης μοιραζόμαστε τα στοιχεία πληρωμής σου με παρόχους υπηρεσιών πληρωμής προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις πληρωμές ή να γίνει μια αμφισβήτηση συναλλαγής.


Συμμόρφωση με το νόμο

Μπορεί να αποθηκεύσουμε, χρησιμοποιήσουμε ή κοινοποιήσουμε προσωπικά σου δεδομένα εφόσον κρίνουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία ή με μια νομική διαδικασία σε εξέλιξη, ή αν πρόκειται για την προστασία της ζωής ενός ατόμου, καθώς και για να εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα της υπηρεσίας μας απέναντι σε κακή χρήση, όπως η διάδοση δυσφημιστικού, ακατάλληλου ή ανεπιθύμητου περιεχομένου. Επίσης μπορεί να κάνουμε το ίδιο για να αντιμετωπίσουμε περιστατικά απάτης.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Τα δεδομένα που μοιράζεσαι μαζί μας αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας μας και την ακολουθούν. Ωστόσο μπορείς ανά πάσα στιγμή να ζητήσεις τη διαγραφή ή διόρθωσή τους με ένα e-mail στο info@fytikakallyntika-rosepetals.gr.


Μη - προσωποποιημένη πληροφορία

Μοιραζόμαστε μη-προσωποποιημένη πληροφορία με τη μορφή στατιστικών ή συγκεντρωτικών στοιχείων για τη δημοφιλία προϊόντων και κατηγοριών, χωρίς όμως να μοιραστούμε προσωπικά σου στοιχεία μαζί τους.

Διαχειρίσου τα δεδομένα σου

Μπορείς να ελέγξεις, να διορθώσεις ή/και να διαγράψεις τα δεδομένα σου ανά πάσα στιγμή μέσα από τις ρυθμίσεις του προφίλ σου. Επίσης μπορείς να ζητήσεις διαγραφή του λογαριασμού σου. Επιπλέον μπορείς να επιλέξεις να εξαιρεθείς από την επεξεργασία προσωπικών σου δεδομένων εφόσον το επιθυμείς.


Πρόσβαση στα προσωπικά σου στοιχεία και ενημέρωσή τους

Εφόσον διαθέτεις λογαριασμό στο fytikakallyntika-rosepetals, μπορείς ανά πάσα στιγμή να έχεις πρόσβαση στα προσωπικά σου στοιχεία μέσω του προφίλ σου και να τα αλλάξεις, διορθώσεις ή διαγράψεις εφόσον το επιθυμείς.

Διαγραφή

Μπορείς να ζητήσεις τη διαγραφή του λογαριασμού σου, στέλνοντάς μας e-mail στο info@fytikakallyntika-rosepetals,gr

Εξαίρεση από την επεξεργασία

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σου για να εξαιρέσεις τα δεδομένα σου από ορισμένες μορφές επεξεργασίας. Για παράδειγμα μπορείς να εξαιρεθείς από την λήψη newsletter και να απενεργοποιήσεις ορισμένους τύπους ειδοποιήσεων.


Επιπλέον πληροφορίες ή βοήθεια

Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά σου δεδομένα όταν χρησιμοποιείς τις υπηρεσίας μας είναι:

fytikakallyntika-rosepetals και παιδιά

Το fytikakallyntika-rosepetals δεν απευθύνεται σε παιδιά και πρέπει να είσαι τουλάχιστον 16 ετών για να χρησιμοποιήσεις τις υπηρεσίες μας.

Αλλαγές στην Πολιτική μας

Κατά καιρούς θα αναθεωρούμε την Πολιτική αυτή, αλλά η πιο πρόσφατη έκδοσή της θα είναι πάντα διαθέσιμη στο https://www.fytikakallyntika-rosepetals.gr/. Αν κρίνουμε ότι μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα σε ειδοποιήσουμε μέσω e-mail χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που έχεις δηλώσει στο λογαριασμό σου. Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας αποδέχεσαι την Πολιτική αυτή και δεσμεύεσαι από τους όρους της.